ZAPISY UDZIAŁU W REKOLEKCJACH

INFORMACJE REGULAMINOWE ORAZ FORMULARZ ZAPISÓW

Wszystkie osoby planujące swój udział w rekolekcjach, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie poniższego formularza celem zapisania swojego udziału w rekolekcjach. Osoby mające trudności z wypełnieniem poniższego formularza w drodze wyjątku mogą się zapisać telefonicznie pod nr: (34) 341-00-21.

Uważnie przeczytaj!!!

Termin zapisów oraz warunek dla osób niepełnoletnich

 • Ilość miejsc na rekolekcjach jest ograniczona.
 • Zapisy uczestników rekolekcji prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc na rekolekcjach.
 • Osoby niepełnoletnie biorące samodzielnie udział w rekolekcjach, są zobowiązane posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny udział osoby niepełnoletniej w rekolekcjach. Przedmiotowe oświadczenie należy przekazać niezwłocznie w dniu rozpoczęcia rekolekcji, świeckiemu kierownikowi rekolekcji.

Świadczenia należne uczestnikom

 • Organizator rekolekcji zapewnia obowiązkowo uczestnikom rekolekcji noclegi, pełne wyżywienie (od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę) oraz ubezpieczenie.
 • Pobyt w ośrodku rekolekcyjnym trwa od godz. 15:30 w piątek do godz. 15:00 w niedzielę.
 • Dobór osób do jednego pokoju następuje na miejscu w ośrodku rekolekcyjnym (w piątek przed rozpoczęciem rekolekcji), na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy uczestnikami.

Odpłata za udział w rekolekcjach

 • Z uwagi na zagwarantowane świadczenia udział w rekolekcjach wymaga wniesienia opłaty za udział w rekolekcjach w wysokości 230 zł
 • Wpłaty (opłaty za udział w rekolekcjach) należy dokonać niezwłocznie po wypełnieniu niniejszego formularza zapisów, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wypełnienia niniejszego formularza zapisów.
 • Opłata za udział w rekolekcjach finansuje koszty; noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, promocji oraz wszelkie inne koszty organizacyjne rekolekcji.
 • W opłatę za udział w rekolekcjach nie jest wkalkulowana ofiara dla Księdza Rekolekcjonisty. Ofiara dla Księdza Rekolekcjonisty będzie zbierana podczas niedzielnej Mszy Świętej.

Dokonanie zapisu

 • Zapisanie się na rekolekcje następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów. Link do formularza zapisów znajduje się poniżej niniejszej informacji.
 • Zapisanie się dla swej ważności wymaga wniesienia opłaty za udział w rekolekcjach. Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza zapisów oraz wpłata (opłaty za udział w rekolekcjach) są jednoznaczne z zapisaniem uczestnictwa w rekolekcjach.
 • Wypełnienie i przesłanie formularza zapisów bez wpłaty (opłaty za udział w rekolekcjach) skutkuje usunięciem danych z listy zapisów podanych w formularzu zapisów i jest jednoznacznie z rezygnacją osoby (która wypełniła formularz) z udziału w rekolekcjach.
 • O terminie zapisu decyduje data wpłaty (opłaty za udział w rekolekcjach) rozumiana jako data wpływu do organizatora rekolekcji.
 • O pierwszeństwie w zapisach decyduje kolejność zapisów.

Brak wolnych miejsc na rekolekcjach

 • Zapisy prowadzone są do chwili przekroczenia ilości osób zapisanych względem ilości wolnych miejsc na rekolekcjach. W związku z tym organizator rekolekcji gwarantuje udział w rekolekcjach tylko w przypadku wolnych miejsc na rekolekcjach.
 • Osoby zapisane jako uczestnicy rekolekcji dla których zabraknie wolnych miejsc na rekolekcjach, organizator rekolekcji poinformuje o braku wolnych miejsc w terminie 5 dni od dnia zapisu za pośrednictwem poczty e-mail lub (w przypadku braku adresu poczty e-mail) telefonicznie.
 • Osobom zapisanym dla których zabraknie wolnych miejsc na rekolekcjach, organizator rekolekcji zwraca wpłaconą opłatę za udział w rekolekcjach.

Rezygnacja z udziału w rekolekcjach

 • Zapisany uczestnik rekolekcji może zrezygnować z udziału w rekolekcjach. W przypadku przedmiotowej rezygnacji wpłacona opłata za udział w rekolekcjach przepada na rzecz organizatora rekolekcji, chyba że na miejsce osoby rezygnującej zapisze się nowy uczestnik ( w takiej sytuacji następuje zwrot opłaty).

Wysłanie formularza zapisów

 • Kopia odpowiedzi z formularza zapisów oraz zawartych tam informacji zostanie przesłana na adres e-mail osoby wypełniającej formularz.
 • Po przesłaniu formularza a przed zamknięciem okna przeglądarki internetowej istnieje możliwość szybkiego otwarcia nowego formularza do ewentualnego zapisania kolejnego uczestnika. Do realizacji tego celu należy skorzystać z linku „Prześlij kolejną odpowiedz”.

Dane do przelewu

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradikolekcje2018 Imię i Nazwisko uczestnika

 

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradiclaromontana.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!